į pradžią turinys susisiekite  
Kitokie tekstai
Eilėraštis. 2017 03 13

Mėlynos, rudos, pilkos,

Žalsvos ir nepastebėtos

Klaidžioja baltam fone.

Į dangų, į žemę,

Į draugą – priešą.

Atvirai ir rūpestingai,

Neramiai ir jautriai

Jos žiūri...

Ir mato

Tave, mane, save,

Pasaulį Tavo, savo...

Pasaulį jo ir jos,

Pasaulį jų –

Stabų, Dievų, kitų bepročių.

Tarp jų ir aš

Puikybės, proto parklupdyta

Meldžiuos...

Prašau Kūrėjo sustabdyt šią beprotystę

Prašau leidimo į svečius

Prašau atverti mėlynas akis

Ir leisti mūs pasauliams susijungti...

 

Kodėl šypsaisi?

Ar abejoji?

Malda, tikėjimas...

Ir Tu -

Kūrėjo išmintu keliu vedi.

Sustoki amžinybės dabarty,

Meldžiu, atverki širdį

Ir spengiančios tylos klausykis..

Jauti?

Malda įgauna prasmę

Girdi?

Kūrėjo pasaulyje statau save.

 

Tu ir Aš –

Išmintam tikėjimo kely...

 

 

 

2017 03 13